ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – GRADES

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
GRADE A+ ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΑΜΜΕΝΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΔΥΟ(2)ΕΤΗ 124min
GRADE A(+) ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΡΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΔΥΟ(2)ΕΤΗ 94min
GRADE A ΠΛΗΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΒΑΦΟ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΔΥΟ(2)ΕΤΗ 45min
Μετάβαση στο περιεχόμενο